Tippy Pad.
בחירה מאהבה

TIPPY CARE: למניעת שכחת ילדים ברכב

המותג לבטיחות ונוחות הילד.

התעניינותה של Digicom בבטיחות ילדים ברכב אפשרה את המצאתן של מערכות אבטחה טכנולוגיות מתקדמות שתומכות בהורים בחיי היומיום.

TIPPY - מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב

עם TIPPY, כבר לא שוכחים ילדים ברכב.

Tippy Pad הוא התקן למניעת שכחה של ילדים ברכב הנמכר ביותר באיטליה משנת 2017. מדובר בכרית בלוטות' חדשנית שמחוברת למושב הבטיחות של הילד ומאפשרת לזהות את נוכחותו ובכך למנוע סכנה של שכחת הילד ברכב.

איך TIPPY פועל?

כרית Tippy Pad מתקשר באמצעות אפליקציה ייעודית. להגדרת Tippy Pad עקבו אחר ההוראות המפורטות במדריך או צפו בסרטון ההדרכה. במקרה של ספק, עיינו בשאלות הנפוצות של Tippy Pad.

חברו אותו לאפליקציה שלכם
Tippy Pad מתקשר ישירות עם הסמארטפון שלכם. לאחר ביצוע הרשמה וההגדרה, האפליקציה מתחברת ל-Pad שבמושב הבטיחות של הילד, ומזהה כי הילד יושב במושב הבטיחות.
חיבור בלוטות'
הודות לטכנולוגית BLE, Tippy Pad מתנתק כאשר מתרחקים מספר מטרים מהרכב.
התרעה קולית
לאחר הניתוק, אפליקציה Tippy שולחת התרעה קולית שמתריעה להורה על נוכחותו של הילד ברכב.
ניתוק ההתרעה
אפשר לנתק את ההתרעה הראשונה בתוך 40 השניות הראשונות ולפעול ללא דיחוי לביטול הסכנה של שכחת הילד.
אי תגובה להתרעה
כאשר ההתרעה הראשונה לא זוכה לתגובה והמערכת ממשיכה לזהות את נוכחותו של הילד ברכב, נכנסת לפעולה רמה שנייה של התרעה באמצעות מסרון שכולל נקודת ציון גאוגרפית.
שליחת מסרון לשני אנשי קשר למקרה חירום
מסרון עם מיקום גאוגרפי של הרכב שממנו יצאה ההתרעה נשלח לשני אנשי קשר למקרה חירום שנשמרו מראש, ומאפשר ליצור רשת הצלה אמיתית.
Previous slide
Next slide

איך זה פועל?

כרית Tippy Pad מתקשר באמצעות אפליקציה ייעודית. להגדרת Tippy Pad עקבו אחר ההוראות המפורטות במדריך או צפו בסרטון ההדרכה. במקרה של ספק, עיינו בשאלות הנפוצות של Tippy Pad.

חברו אותו לאפליקציה שלכם
Tippy Pad מתקשר ישירות עם הסמארטפון שלכם. לאחר ביצוע הרשמה וההגדרה, האפליקציה מתחברת ל-Pad שבמושב הבטיחות לרכב של הילד, ומזהה כי הילד יושב במושב הבטיחות.
חיבור בלוטות'
הודות לטכנולוגית BLE, Tippy Pad מתנתק כאשר מתרחקים מספר מטרים מהרכב.
התרעה קולית
לאחר הניתוק, אפליקציה Tippy שולחת התרעה קולית שמתריעה להורה על נוכחותו של הילד ברכב.
ניתוק ההתרעה
אפשר לנתק את ההתרעה הראשונה בתוך 40 השניות הראשונות ולפעול ללא דיחוי לביטול הסכנה של שכחת הילד.
אי תגובה להתרעה
כאשר ההתרעה הראשונה לא זוכה לתגובה והמערכת ממשיכה לזהות את נוכחותו של הילד ברכב, נכנסת לפעולה רמה שנייה של התרעה באמצעות מסרון שכולל נקודת ציון גאוגרפית.
שליחת מסרון לשני אנשי קשר למקרה חירום
מסרון עם מיקום גאוגרפי של הרכב שממנו יצאה ההתרעה נשלח לשני אנשי קשר למקרה חירום שנשמרו מראש, ומאפשר ליצור רשת הצלה אמיתית.
Previous slide
Next slide

האימהות האיטלקיות ממליצות על TIPPY

Tippy Pad הוא התקן למניעת שכחה של ילדים ברכב אשר נבחר על ידי האימהות האיטלקיות של סוכנות Fattore mamma.

מאפיינים טכניים של Tippy Pad

טכנולוגית תקשורת BLE
המוצר ניתן להתקנה בקלות בכל מושבי הבטיחות לרכב
batteria.jpg
חיי סוללה - 4 שנים (שימוש ממוצע שעתיים ביום)
אפשרות לנהל עד 4 מכשירים על ידי האפליקציה Tippy
אפליקציה תואמת מערכת IOS ו-Android
בד ניתן להסרה וכביסה
תוצאה חיובית במבחן התרסקות
המוצר תואם את דרישות התקנות האירופאיות
ניטור רמת הסוללה

אפליקציה TIPPY PAD

אפליקציה למניעת שכחת ילדים ברכב

לאחר רכישת Tippy Pad יש להוריד את האפליקציה הייעודית כדי להשתמש בו.

לתשומת לבכם – יש תמיד לאפשר שירותי מיקום בסעיף "מיקום" בהגדרות הטלפון. אם אינם מאופשרים, האפליקציה לא תוכל לספק מידע לגבי מיקומו של Tippy Pad.

 

זמין עבור גרסה Android 5.0.

זמין עבור גרסה IOS 10.0 ומעלה.

הפתרון המושלם לשכחת ילדים ברכב

הסמארטפון מהווה בעיה? הפתרון הוא TIPPY-FI!

Tippy Pad ו-Tippy-Fi משוחחים ביניהם ללא צורך בסמארטפון, ובכך מבטיחים ציות לדרישות החוק של ההתקנים למניעת שכחה.

איך זה פועל?

Tippy-Fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad ללא עזרה של הטלפון הסלולרי.

 להגדרת Tippy Pad עקבו אחר ההוראות המפורטות במדריך או צפו בסרטון ההדרכה. במקרה של ספק, עיינו בשאלות הנפוצות של Tippy-Fi.

חברו אותו ל- Smart Pad שלכם
Tippy-fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad שלכם. לאחר ההגדרה, ההתקן מתחבר לכרית שבמושב הבטיחות ברכב שלך וכבר לא נחוץ לו סמארטפון כדי לאותת על מצב חירום. Tippy-Fi יתחבר באופן אוטומטי אל Tippy Pad ויתריע על כך באמצעות 3 צפצופי אישור מלווים באור כחול מהבהב.
חיבור בלוטות'
הודות לטכנולוגית BLE, Tippy-Fi מתנתק מההתקן כאשר מתרחקים מספר מטרים מהרכב.
התרעה קולית וויזואלית
לאחר הניתוק, Tippy-Fi שולח התרעה קולית מלווה באור אדום מהבהב ומודיע להורה על שכחת הילד ברכב.
התחברות מחדש להתקן
Tippy-Fi ממשיך לצלצל ולהבהב כל עוד לא נפתר מצב החירום על ידי התקרבות לרכב שבו מצוי הילד.
הפסקה מודעת של ההתרעה
אם במהלך התרעה בפועל המצב נמצא בשליטה, די לנער ניעור חוזר ונשנה של Tippy-Fi בתנועות של כף היד, כפי שנהוג לעשות עם מד חום, כדי להפסיק את הצפצוף.
Previous slide
Next slide
חברו אותו ל- Smart Pad שלכם
Tippy-fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad שלכם. לאחר ההגדרה, ההתקן מתחבר לכרית שבמושב הבטיחות ברכב שלך וכבר לא נחוץ לו סמארטפון כדי לאותת על מצב חירום. Tippy-Fi יתחבר באופן אוטומטי אל Tippy Pad ויתריע על כך באמצעות 3 צפצופי אישור מלווים באור כחול מהבהב.
חיבור בלוטות'
הודות לטכנולוגית BLE, Tippy-Fi מתנתק מההתקן כאשר מתרחקים מספר מטרים מהרכב.
התרעה קולית וויזואלית
לאחר הניתוק, Tippy-Fi שולח התרעה קולית מלווה באור אדום מהבהב ומודיע להורה על שכחת הילד ברכב.
התחברות מחדש להתקן
Tippy-Fi ממשיך לצלצל ולהבהב כל עוד לא נפתר מצב החירום על ידי התקרבות לרכב שבו מצוי הילד.
הפסקה מודעת של ההתרעה
אם במהלך התרעה בפועל המצב נמצא בשליטה, די לנער ניעור חוזר ונשנה של Tippy-Fi בתנועות של כף היד, כפי שנהוג לעשות עם מד חום, כדי להפסיק את הצפצוף.
Previous slide
Next slide

פשוט מאד עם TIPPY-FI!

משתמש יכול להגדיר שני אופנים: הגדרת תצורה ידנית באמצעות סדרה של תנועות ידיים ייעודיות או באמצעות האפליקציה הייעודית. צפו בסרטון ההדרכה ולקבלת מידע עיינו באזור השאלות הנפוצות.

מאפיינים טכניים של Tippy-Fi

הפעלה אוטומטית עם Tippy Pad
טכנולוגית תקשורת BLE
3t.png
הופך את Tippy Pad להיות בלתי תלוי בטלפון
ניטור רמת הסוללה של ההתקן ושל כריות Tippy Pad המקושרות
התרעה קולית על הפעלה ומצב חירום
התרעה ויזואלית (אור) על הפעלה ומצב חירום
אפשרות לקשר עד 3 כריות Tippy Pad
סוללה ניתנת להחלפה
הגדרה של Tippy-Fi בפרוצדורה ידנית או באמצעות אפליקציה ייעודית

הגדרה באמצעות אפליקציה

הורידו את אפליקציה Tippy-Fi כדי לקשר אותה ל-Tippy Pad באמצעות הגדרה מונחית.

לתשומת לבכם – יש לוודא שכריות Tippy Pad שרוצים לשייך אינן קשורות לאפליקציה Tippy, כיוון שזה מפריע בתהליך ההגדרה.

זמין עבור גרסה IOS 10.0 ומעלה.

זמין עבור גרסה Android 5.0.

TIPPY שומרים על קשר

שמרו על קשר עם כל החידושים מהעולם של Tippy: למניעת שכחת ילדים ברכב.

עזרה טכנית

קווי הטלפון שלנו פועלים לכל סוג של בקשה.

קניתם מוצר של Tippy ואתם זקוקים לעזרה טכנית?

פנו לסיוע של הספק שממנו קניתם את ההתקן. תמצאו את הפרטים ליצירת קשר על גבי אריזת המוצר.

Rimani in contatto

Hai richieste specifiche?
Scrivi direttamente ai nostri indirizzi.
Ufficio Commerciale
sales@tippyonboard.com
Ufficio Marketing
info@tippyonboard.com

Richiesta di informazioni

    Nome e Cognome *

    E-mail *

    Il tuo messaggio *